ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních, Karlovy Vary

Případová studie - ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních, Karlovy Vary

Web pro ZŠ a MŠ se statusem speciální školy plní funkci informačního kanálu.

Původní web byl zastaralý. Neplnil funkci informačního kanálu ani legislativních nároků školy jakožto příspěvkové organizace. Vedení školy chtělo mít moderní web, který bude sloužit jako účinný informační kanál. Cílem bylo Poskytovat rodičům aktuální a relevantní informace o všech důležitých událostech a aktivitách týkajících se školy pro žáky se speciálními potřebami. 

Rozhodovacím aspektem, proč se vedení školy rozhodlo pro Edefi byla erudovanost v oblasti legislativy příspěvkových organizací a zkušenost s typem organizace speciální škola.  

Nasazení moderní technologie v podobě našeho systému EDWIS umožnilo vytvořit web, který je snadno přístupný, přehledný a uživatelsky přívětivý. Dále slouží jako hlavní zdroj informací o školních událostech, projektech a důležitých termínech. Spolu s možností efektivní komunikace prostřednictvím webu je klíčovým zdrojem pro zlepšení informovanosti. Umožňuje zapojení všech zainteresovaných stran a lépe prodává výsledky práce dané speciální školy.  

Škola jako příspěvková organizace má povinnost dodržovat i v rámci školního webu určitou legislativu. Výhodou po zaškolení “redaktorů” k publikování článků na web odpadá sledování legislativních změn, vše řešíme MY v Edefi. 

Klíčové výhody pro organizaci jsou:  

  • Cloudové řešení, které se neustále rozvíjí a reaguje na změny legislativy 
  • Neustálá podpora aplikace i uživatelů  
  • Fixní náklady pod kontrolou  
  • Úspora nákladů na vlastní IT (server, webhosting, datový prostor) 
  • Problémy a havárie řeší dodavatel   
  • Podpora, kterou může zákazník využít pro technické dotazy nebo legislativní pomoc 

Reference od klienta:

Jsme Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary a potřebovali jsme zmodernizovat webové stránky.  

Se službami firmy Edefi jsme velice spokojeni, jelikož veškeré naše požadavky splnila. Vylepšila nejen grafiku a úpravu, ale hlavně nám pomohla s moderní formou, aby splňovala legislativní kritéria, která jsme neměli. Obsah byl přizpůsoben a zjednodušen a nyní je plně transparentní. Zákonným zástupcům a ostatním uživatelům vyhovuje přehlednost webových stránek, a tím se počet telefonických dotazů snížil. Klientů je hodně a bylo zapotřebí správných informačních toků. Díky odkazu "Aktuality" můžeme okamžitě podávat relevantní informace. Velice děkujeme paní Tymešové za podporu a rychlé reakce na naše připomínky a nejasnosti. Děkujeme za spolupráci. 

Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary 
Mgr. Vít Pelc 
Zástupce ředitelky  

naši klienti

Komu jsme pomohli?