2. Základní škola Bezručova Říčany

Případová studie - 2. Základní škola Bezručova Říčany

2. Základní škola Říčany se rozhodla pro web legislativně na jedničku a službu Whistleblowing Officera.

Škola měla nepřehledné webové stránky s absencí zákonných povinností. Konzultace o nedostatcích současného webu, dalších povinnostech a možnostech řešení pomoci proběhla online, přímo s ředitelem školy. 

Jako první jsme nabídli řešení Edefi WEB legislativně na jedničku. Prostředí webu pro editaci s možností pracovat samostatně v určených rolích, které je velice jednoduché, intuitivní a ucelené. Možnost předání povinností v oblasti legislativy na “naše bedra” vnímal ředitel jako velkou úsporou času. Převedení obsahu ze stávajícího webu a následné zařazení do nové, logické struktury proběhlo bez větší součinnosti se školou, na základě našich znalostí a jen potvrdilo naši erudovanost. 

Škola je organizace, která má více jak 25 zaměstnanců, a proto bylo nutné řešit i další zákonnou povinnost z oblasti legislativy, tzv. Whisleblowing s platností již od 17.12.2021 dle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937.

Bylo třeba zavést anonymní oznamovací kanál pro zaměstnance, kteří mohou oznamovat porušení práva Unie a jmenovat osobu Prošetřovatele. Využít komplexnosti služby Whistelblowing officera, včetně aplikace oznamovacího kanálu bylo dalším benefitem pro spolupráci školy i v této oblasti. Pomyslnou třešničkou je Certifikace znalostí pro výkon služeb Whistleblowing Officera. 

Klientovi jsme dodali 

  • Pronájem webové platformy Edefi WEB legislativně na jedničku 
  • Design s důrazem na vize školy  
  • Migraci dat z původního webu do nové, přehledné struktury 
  • Jednoduchou editaci s úpravou obsahu 
  • Komplexní řešení pro Whistleblowing, včetně aplikace anonymního oznamovacího kanálu a online školení zaměstnanců 

Co průběžně klientovi řešíme 

  • Plnění zákonných povinností vázajících se na webové stránky školy
  • Výkon služby Whistleblowing Officera včetně správy oznamovacího kanálu 
  • Monitoring legislativní změn a jejich aplikaci do organizace 
  • Vývoj nových funkcionalit Edefi WEBu
  • Webhosting  a provoz webových stránek na našich serverech v ČR
  • Technickou podporu, správu domény a bezpečnostní politiku