ZŠ Dr. Tyrše, Hlučín

Případová studie - ZŠ Dr. Tyrše, Hlučín

Ucelený webový systém přinesl škole efektivitu a pohodlí do celé školní komunity. Balíčky služeb řeší nové legislativní povinnosti.

Škola měla webové stránky, kde docházelo často k technickým problémům. Navíc školní stránky nesplňovaly legislativní rámec. Nový ředitel byl velice rád, že jsme mu vysvětlili, jaké moduly a dokumenty má mít na webu ze zákona a rozhodl se, že přenechá vše odborníkům a bude mít o starost méně s “legislativní byrokracií”. 

Se systémem EDWIS jsme vytvořili nový web, který umožní přístup ke všem důležitým informacím ze školy a zároveň se postará o veškeré legislativní záležitosti. 

Naše technologicky pokročilá platforma byla navržena s ohledem na potřeby moderních škol a usnadní správu a aktualizaci veškerých informací o škole. Má intuitivní rozhraní, které je jednoduché na používání, a tak si může škola snadno přidávat nové články, aktualizovat události, sdílet dokumenty a důležité oznámení a mnoho dalšího. 

Nový web přináší významné výhody pro další zúčastněné strany. Rodiče mají snadný přístup k důležitým informacím o jejich dětech, učitelé mohou mít prostor k prezentaci své práce a sdílení materiálů.  

Co se týká legislativy, naši experti pracovali pečlivě na tom, aby web splňoval všechny potřebné normy a předpisy. Náš webový systém EDWIS je plně v souladu s platnou legislativou i díky dalším aplikacím, které reagují na nové zákonné povinnosti. Škola se tak může plně soustředit na výuku a rozvoj žáků, aniž by se musela starat o technické nebo legislativní záležitosti. 

Klientovi jsme dodali  

 • Systém EDWIS, webové řešení s legislativou   
 • Migraci dat z původního webu
 • Aplikaci pro splnění zákonné povinnosti Whistleblowing - Oznamovací kanál pro zaměstnance
 • Školení zaměstnanců
 • Aplikaci pro zamezení šikany na škole -  Schránka důvěry pro žáky i učitele 
 • Školení uživatelů  

Co průběžně klientovi řešíme  

 • Webhosting a provoz webových stránek na serverech v ČR 
 • Správu domény a bezpečnostní politiku 
 • Podporu v oblasti technických i legislativních požadavků
 • Monitoring legislativní změn a jejich aplikaci do organizace  
 • Výkon služby Whistleblowing Officera včetně správy oznamovacího kanálu 
 • Ochranu osobních údajů a výkon služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)