Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu: edefi.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže:

  • Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2019

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností Edefi s.r.o.). Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dle normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazení těchto stránek můžete zaslat na adresu konzultaceatedefi [emailtecka] cz (konzultace[at]edefi[dot]cz)
 

Kontakt na dodavatele technického řešení

EDEFI s.r.o.
Chebská 394/44, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
C 41222 vedená u Krajského soudu v Plzni.

+420 704 971 621
konzultaceatedefi [emailtecka] cz (konzultace[at]edefi[dot]cz)


Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnostatmvcr [emailtecka] cz (pristupnost[at]mvcr[dot]cz)

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto webové stránky provozuje společnost Edefi s.r.o.. Internetové stránky využívají CMF - Content Managemt Framework.

Správcem veškerého obsahu je Edefi s.r.o., se sídlem Rolavská 1049/48b 360 17, Karlovy Vary. Všechny osobní údaje návštěvníků uvedených webových stránek jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Prostřednictvím registračního formuláře uděluje návštěvník webových stránek správci obsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V registračním formuláři je stanoven účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba platnosti souhlasu. Všechny osobní údaje poskytované při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník webových stránek má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.

Provozovatel webových stránek Edefi s.r.o., jako zpracovatel osobních údajů prohlašuje, že osobní údaje v redakčním systému , které zpracovává jsou dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobních údajů třetím osobám.