Základní škola Ostrov

Případová studie - Základní škola Ostrov, příspěvková organizace

Web ZŠ Ostrov byl vytvořen s cílem snadného přístupu k informacím.

Ředitelka školy nám v průběhu realizace sdělila specifické požadavky ohledně organizace družin a tříd. Jedním z dalších cílů bylo zajistit, aby učitelky měly možnost plnit obsah v rámci svých tříd v souladu se specifickými potřebami a záměry vzdělávacího procesu. Na webu jsou oddělené sekce pro jednotlivé třídy a družiny, které umožňují učitelkám sdílet informace, rozvrhy, domácí úkoly a další materiály přímo se svými žáky a rodiči. 

Školní web je vytvořen pomocí systému EDWIS s cílem zjednodušit škole publikaci informací na web, a to bez jakýchkoli starostí s legislativou. Díky logické a přehledné struktuře navigace usnadňuje vyhledávání po stránkách. Poskytuje žákům, rodičům a ostatním zúčastněným stranám snadný přístup k důležitým informacím.  

Systém EDWIS skvěle zvládl všechny potřebné legislativní aspekty, včetně souladu, co, kam a jaké dokumenty ze zákona vystavovat. Informační memorandum ochrany osobních údajů se souladem na cookies a přístupností pro všechny uživatele. Legislativní moduly Elektronická úřední deska, Elektronické podatelna a Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999Sb, včetně možnosti elektronické komunikace a odesílání formulářů ulehčí správu dokumentů a zrychlí celkový proces. 

Doufáme, že tato modernizace automatizace některých procesů přinese celé školní komunitě jednoduchost a efektivitu nejen při dodržování zákonných povinností, ale také při komunikaci prostřednictvím školního webu. 

Klientovi jsme dodali  

  • Pronájem systému EDWIS, webové řešení s legislativou 
  • Design s důrazem na vize školy   
  • Migraci dat z původního webu do nové, přehledné struktury  
  • Jednoduchou editaci s úpravou obsahu 
  • Školení uživatelů  

Co průběžně klientovi řešíme  

  • Plnění zákonných povinností vázajících se na webové stránky školy 
  • Monitoring legislativní změn a jejich aplikaci do organizace  
  • Vývoj nových funkcionalit sytému EDWIS 
  • Webhosting a provoz webových stránek na našich serverech v ČR 
  • Technickou podporu, správu domény a bezpečnostní politiku 

 

naši klienti

Komu jsme pomohli?

ZŠ Dr. Tyrše, Hlučín

web | legislativa | Whistleblowing | DPO

 

ZŠ Libiš, okres Mělník

web | legislativa | ESSL