ZŠ Libiš, okres Mělník

Případová studie - ZŠ Libiš, okres Mělník

ZŠ Libiš má nový webový systém a vystavuje dokumenty na web přímo ze spisové služby díky propojení.

Škola měla staré webovky, které, již nevyhovovaly dnešním standardům. Legislativní soulad chyběl. Povinně zveřejňované dokumenty neměli náležitosti platných dokumentů I přes to, že škola vedla spisovou službu již elektronicky. 

Vedení školy se zalíbila myšlenka webového systému EDWIS s legislativou a propojení se systémem elektronické spisové služby. Uvědomovali si, že získají inovativní nástroj, který školám umožňuje mít moderní web splňující nejen moderní trendy a legislativu v jednom celku webového prostředí. Mohou také jednoduše automatizovat proces vystavování povinných dokumentů na svých webových stránkách.  

Díky propojení těchto systémů stačí jediný klik a veškeré náležitosti spisové služby jsou zajištěny. Tímto způsobem škola může efektivně a rychle splňovat legislativní požadavky a poskytovat transparentní a pohodlný způsob pro získání potřebných dokumentů. Tato moderní technologie usnadňuje správu dokumentů a šetří čas a úsilí všem zúčastněným stranám. 

Klientovi jsme dodali  

 • Systém EDWIS, webové řešení s legislativou 
 • Design s důrazem na vize školy   
 • Migraci dat z původního webu do nové, přehledné struktury  
 • Jednoduchou editaci s úpravou obsahu 
 • Implementace konektoru propojení s ESSL ELISA 
 • Školení uživatelů  
 • Metodické vedení 

Co průběžně klientovi řešíme  

 • Plnění zákonných povinností vázajících se na webové stránky školy 
 • Monitoring legislativní změn a jejich aplikaci do organizace  
 • Vývoj nových funkcionalit sytému EDWIS 
 • Webhosting a provoz webových stránek na našich serverech v ČR 
 • Technickou podporu, správu domény a bezpečnostní politiku 

naši klienti

Komu jsme pomohli?

ZŠ Dr. Tyrše, Hlučín

web | legislativa | Whistleblowing | DPO

 

2. Základní škola Bezručova Říčany

web | legislativa | Whistleblowing