Základní škola Konečná, Karlovy Vary

Případová studie - Základní škola Konečná 25, Karlovy Vary

Základní škola Konečná, Karlovy Vary chtěla původně vytvořit pouze moderní webové stránky

Potřeby klienta 

Klient měl primárně požadavek pouze na tvorbu webových stránek pro školu. Po analýze nedostatků v oblasti legislativy, která je i pro školní weby jednou ze zásadních povinností se vedení zalíbila možnost získat ucelené webové řešení včetně legislativy. 

Grafický návrh se tvořil pomocí stávajících fotografií školy a absenci komunikace se skupinami – žáci, rodiče, učitelé vyřešila nově navržená struktura webu. Převod textů ze stávajícího webu jsme doporučili za poslední školní rok a zařadili texty do nově vytvořené struktury. Paní ředitelka a celý realizační tým ze strany školy si pouze schválil grafiku a vše ostatní jsme udělali my. Po zaškolení pracují s webem sami, nezávisle na nás. 

Co jsme klientovi v rámci služby poskytli 

  • Ucelené webové řešení včetně legislativy” Edefi web s legislativou na jedničku” 
  • Moduly pro publikování zákonných povinností v rámci dokumentů 
  • Migraci dat do nové struktury 
  • Školení uživatelů pro zjednodušení práce s úpravou textů 
  • Tvorbu a úpravu textů dle aktuálně platné legislativy ČR 

Průběžně poskytujeme 

  • Správu webové prezentace z hlediska struktury i obsahu 
  • Monitoring zákonných povinností vázajících se na platnou legislativu ČR 
  • Vývoj nových funkcionalit  
  • Provoz webových stránek včetně bezpečnostní politiky 
  • Technickou podporu