Základní škola Konečná, Karlovy Vary

Případová studie - Základní škola Konečná 25, Karlovy Vary

Základní škola Konečná, Karlovy Vary měla zastaralé webové stránky, které nesplňovaly žádné z požadovaných cílů