První české gymnázium v Karlových Varech

Případová studie - První české gymnázium Karlovy Vary

Vedení školy 1. Českého gymnázia Karlovy Vary se rozhodlo pro moderní web, který by lépe vyhovoval potřebám školy.

Potřeby klienta 

Výchozí stav na škole, týkající se webových stránek byl klasickou situací, se kterou se setkáváme poměrně často. Zastaralý web, který si udělali vlastními silami.

Časem zjistili, že je náročné jej udržovat s rostoucími požadavky jak vlastních potřeb, tak udržitelnosti v rámci rychlého vývoje IT. Další zátěží byla technická správa systému, jako webhosting, SSL certifikáty, bezpečnost apod. Samostatnou kapitolou byl také fakt, že nestíhali držet krok s legislativou. 

Padlo tedy rozhodnutí, že všechny tyto starosti přehodí na někoho jiného. Získali tak více času na své činnosti, dostali spolehlivé webové řešení a kvalitnější ucelenou službu. 

Nyní se mohou soustředit pouze na obsah, na ten pověstný vrcholek ledovce. Web se stal součástí komunikační strategie školy pro studenty, rodiče, učitele a okolní societu. Vše ostatní pro ně zajistíme my. 

Co jsme klientovi v rámci služby poskytli 

 • Ucelené webové řešení ” Edefi web legislativně na jedničku” 
 • Moderní a čistý webdesign
 • Novou a logicky přehlednou strukturu menu
 • Moduly pro publikování zákonných povinností v rámci dokumentů 
 • Migraci dat do nové struktury 
 • Školení uživatelů pro zjednodušení práce s úpravou textů 
 • Tvorbu a úpravu textů dle aktuálně platné legislativy ČR 

Průběžně poskytujeme 

 • Správu webové prezentace z hlediska struktury i obsahu 
 • Monitoring zákonných povinností vázajících se na platnou legislativu ČR 
 • Poradenství v oblasti legislativy nejen na webových stránkách
 • Vývoj nových funkcionalit Edefi WEBu
 • Webhosting a provoz webových stránek na našich serverech včetně bezpečnostní politiky 
 • Technickou podporu a incident management

Reference od klienta:

Spolupráci s firmu EDEFI v oblasti vytvoření a údržby webových stránek školy hodnotíme jednoznačně velmi kladně. Nové stránky školy splňují všechny současné kvalitativní, estetické a zákonné požadavky.  Uživatelské rozhraní webu je skvělé, ovládaní snadné, intuitivní. Tvůrci prokázali špičkovou profesionální úroveň jak při vytváření stránek, tak při jejich údržbě a průběžných inovacích, pružné reakci na změny legislativy např. GDPR a nově Whistleblowingu. 

Firma pracuje zcela samostatně, upozorňuje pravidelně na nutná doplnění, archivaci, kontroluje aktuálnost a zákonné požadavky na obsah stránek, a to vždy v dostatečném předstihu. Cenově jsou přitom jejich služby více než příjemné. Za vytvoření stránek firma nepožadovala žádnou vstupní platbu – platí se následně jen správa stránek. Kvality našich nových stránek si povšimly další okolní subjekty, zejména školy, a poptávaly u nás na firmu EDEFI reference a kontakt. Kvalita je nejlepší reklamou. 

RNDr. Zdeněk Papež, ředitel, 
První české gymnázium v Karlových Varech 

naši klienti

Komu jsme pomohli?

ZŠ Libiš, okres Mělník

web | legislativa | ESSL

Ped Gym KV

web | legislativa | Whistleblowing 

2. Základní škola Bezručova Říčany

web | legislativa | Whistleblowing