První české gymnázium v Karlových Varech

Případová studie - První české gymnázium Karlovy Vary

Vedení školy 1. Českého gymnázia Karlovy Vary se rozhodlo pro moderní web, který by lépe vyhovoval potřebám školy.

Potřeby klienta 

Výchozí stav na škole, týkající se webových stránek byl klasickou situací, se kterou se setkáváme poměrně často. Zastaralý web, který si udělali vlastními silami.

Časem zjistili, že je náročné jej udržovat s rostoucími požadavky jak vlastních potřeb, tak udržitelnosti v rámci rychlého vývoje IT. Další zátěží byla technická správa systému, jako webhosting, SSL certifikáty, bezpečnost apod. Samostatnou kapitolou byl také fakt, že nestíhali držet krok s legislativou. 

Padlo tedy rozhodnutí, že všechny tyto starosti přehodí na někoho jiného. Získali tak více času na své činnosti, dostali spolehlivé webové řešení a kvalitnější ucelenou službu. 

Nyní se mohou soustředit pouze na obsah, na ten pověstný vrcholek ledovce. Web se stal součástí komunikační strategie školy pro studenty, rodiče, učitele a okolní societu. Vše ostatní pro ně zajistíme my. 

Co jsme klientovi v rámci služby poskytli 

 • Ucelené webové řešení ” Edefi web legislativně na jedničku” 
 • Moderní a čistý webdesign
 • Novou a logicky přehlednou strukturu menu
 • Moduly pro publikování zákonných povinností v rámci dokumentů 
 • Migraci dat do nové struktury 
 • Školení uživatelů pro zjednodušení práce s úpravou textů 
 • Tvorbu a úpravu textů dle aktuálně platné legislativy ČR 

Průběžně poskytujeme 

 • Správu webové prezentace z hlediska struktury i obsahu 
 • Monitoring zákonných povinností vázajících se na platnou legislativu ČR 
 • Poradenství v oblasti legislativy nejen na webových stránkách
 • Vývoj nových funkcionalit Edefi WEBu
 • Webhosting a provoz webových stránek na našich serverech včetně bezpečnostní politiky 
 • Technickou podporu a incident management

naši klienti

Komu jsme pomohli?