Základní škola a Mateřská škola při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany

Případová studie - ZŠ a MŠ při o.p.s. Olivově dětské léčebně, Říčany

ZŠ a MŠ při Olivově dětské léčebně nasadila inovativní webové řešení EDWIS a využívá i služeb DPO.

Kontrola webu odhalila neplnění zákonných povinností, dále nepřehlednou a zastaralou prezentační část, kde byl problém najít požadovanou informaci. Příjemnou změnou byl fakt, že ředitelka školy o problémech věděla a chtěla situaci řešit. 

Doporučili jsme EDWIS, inovativní, webové řešení pro školy, které propojuje v jeden celek web a zákonné povinnosti dle platné legislativy. Systém obsahuje vše pro správu školního webu, tak aby rodiče, učitelé i děti našli potřebné informace snadno a rychle. Vedení školy se líbilo, že není potřeba se učit nové administrátorské rozhraní a běžné věci mohou ovládat přímo na webu, tak jak jej vidí uživatelé.  

Škola jako malá organizace nedisponovala velkými finančními prostředky. Díky využití modelu SaaS, tzn. poskytnutí software jako služby jsme našli řešení a cenu ještě fixovali na 5 let.

Klíčové výhody pro organizaci jsou: 

  • Cloudové řešení 
  • Neustálá podpora aplikace i uživatelů 
  • Fixní náklady pod kontrolou 
  • Úspora nákladů na vlastní IT (server, webhosting, datový prostor)
  • Problémy a havárie řeší dodavatel  

Nastavili jsme spolupráci také v oblasti ochrany osobních údajů výkonem služeb DPO a zastupováním organizace před ÚOOÚ. Bylo třeba splnit legislativní povinnosti správce informovat prostřednictvím tzv. informačního memoranda jak chrání osobní údaje i na webových stránkách a vytvořit interní dokumentaci. Organizace sice měla uzavřenou smlouvu na výkon DPO, ale dokumentace k celé problematice Zákona 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a analýza rizik nebyla zpracována. 

Opět jsme zohlednili finanční situaci organizace a do výkonu služeb jsme zahrnuli i vypracování analýzy rizik, která není standardně součástí  paušální platby výkonu DPO. 

naši klienti

Komu jsme pomohli?

Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek - Místek

web | legislativa

ZŠ Dr. Tyrše, Hlučín

web | legislativa | Whistleblowing | DPO