Ped Gym KV

Případová studie - PED GYM Karlovy Vary, příspěvková organizace

Reference od klienta:

Společnost Edefi nám pomohla při tvorbě nových, modernějších webových stránek, které budou odpovídat i platné legislativě (to vše v rámci systému EDWIS). Celý proces byl naprosto bezproblémový, plně profesionální a také lidský. Webové stránky tak nyní kromě legislativy odpovídají i současné době. Oceňujeme i uživatelskou vstřícnost celého rozhraní. Děkujeme. 

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace 
MgA. Vojtěch Lőffelmann 
zástupce ředitele školy 

naši klienti

Komu jsme pomohli?