Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary

Případová studie - Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary měla webové stránky, které nevyhovovaly jejich potřebám z hlediska komunikace a workflow.

Potřeby klienta

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary měla požadavek, aby stěžejní část webových stránek poskytovala důležité informace školám a rodičům. Chyběl také automatizovaný proces komunikace se školami. Ulehčení procesu komunikace měl zajistit moderní objednávkový systém, který podstatně automatizoval celý workflow proces. Dříve si musel rodič stáhnout dokument ve MO Word, vytisknout, vyplnit, vyfotit a poslat do poradny. Na stránkách chyběly kontaktní informace nebo nebyly srozumitelně podány. Zásadním a závažným nedostatkem byla úplná absence splnění legislativních požadavků na webu organizace.

Co jsme řešili

  • Tvorbu webové prezentace
  • Moderní a čistý design s důrazem na srozumitelnost a použitelnost
  • Novou strukturu webu se zaměřením na plnění základních cílů
  • Moduly pro publikování dokumentů dle platné legislativy
  • Objednávkový systém pro komunikaci se školami
  • Speciální formulářový systém s optimalizací pro mobilní zařízení
  • Maximálně automatizovaný proces objednávek se soudobými standardy
  • Migraci veškerých dat do nové struktury
  • Snadnou administraci obsahu a zjednodušení práce s úpravou obsahu
  • Tvorbu dokumentů dle platné legislativy

naši klienti

Komu jsme pomohli?