Magistrát města Karlovy Vary

Případová studie - Magistrát města Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary řešil zastaralou platformu, nepraktickou správu obsahu dokumentů a legislativní nedostatky.

Potřeby klienta

Internetové stránky měst a obcí se obvykle potýkají s velkým množstvím informací a dokumentů. Statutární město Karlovy Vary hledalo řešení této situace, a proto jsme stáli před velikou výzvou. Magistrát města Karlovy Vary provozoval vlastními silami portál mmkv.cz na zastaralé platformě. Potýkali se především s nepraktickou správou obsahu a dokumentů bez jakékoli možnosti workflow procesů. Design byl již zastaralý a pro občany bylo náročné dohledat potřebné informace. V neposlední řadě bylo nutné maximálně zjednodušit správu stránek, aby byla pro zaměstnance snadná a rychlá. Dalším požadavkem bylo zaměřit se na předcházení legislativních nedostatků, a to jak z pohledu obsahu, tak i z hlediska technického řešení webové prezentace.

Webová prezentace města Karlovy Vary vyhrálo 1. místo v soutěži Zlatý erb za rok 2021

Co jsme řešili

 • Přehledný, moderní a čistý design
 • Novou strukturu webu s rozvržením obsahu tak, aby se snížil počet navštívených stránek na jednoho uživatele a vyhledání informací bylo rychlejší
 • Zachování jednoduchosti a snadné dostupnosti velkého množství dat
 • Napojení na externí aplikace
 • Tvorba modulu pro hlasování rady a zastupitelstva
 • Optimalizaci workflow a procesů
 • Migraci veškerých dat do nové struktury na základě migračního plánu (historický obsah, závady a nedostatky, úřední deska atd.)
 • Odstranění legislativních nedostatků
 • Snadnou administraci obsahu a zjednodušení práce s úpravou obsahu
 • Provoz webových stránek, technickou podporu a bezpečnostní politiku
 • Dostupnost webových stránek 99,9 % na speciálním dedikovaném serveru

naši klienti

Komu jsme pomohli?

ZŠ Dr. Tyrše, Hlučín

web | legislativa | Whistleblowing | DPO