Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek - Místek

Případová studie - Mateřská škola Pražmo

Mateřská škola Pražmo měla zastaralé webové stránky, které nesplňovaly vize a cíle školy a platnou legislativu

Potřeby klienta

Ředitelka Mateřské školy Pražmo v první fázi o vytvoření nových webových stránek vůbec neuvažovala. Seznámení se stavem legislativních nedostatků na webu ji překvapilo. Nabídku možnosti získat nové webové stránky, kde se v jeden celek propojuje prostředí moderního webu s legislativou na jedničku byla jasnou volbou.

Možnost přenechat dohled v oblasti zákonných povinností, které se v rámci legislativy neustále mění, přímo specialistům z týmu Edefi vnímala  jako úsporu svého času. To samozřejmě nebrání faktu, aby s webem mohli pracovat i sami napříč školou v přidělených uživatelských rolích. Cílem požadavku na vytvoření logické struktury a převedení textů ze stávajícího webu bylo začít na webu lépe komunikovat s rodiči, sponzory a okolní societou a lépe tak propagovat školu a její aktivity.  Jako doplněk služba legislativního rámce, která neustále reaguje na soulad a aktuálnost textů vázajících se na zákonné povinnosti webových stránek škol.  

Co jsme klientovi v rámci služby poskytli 

 • Ucelené webové řešení včetně legislativy” Edefi web s legislativou na jedničku”  
 • Čistý a hravý design s důrazem na použitelnost 
 • Strukturu webu se zaměřením na plnění základních cílů 
 • Migraci dat do nové struktury 
 • Snadnou administraci obsahu a zjednodušení práce s úpravou obsahu 
 • Tvorba textů vázajících se na zákonné povinnosti dle platné legislativy ČR 

Průběžně poskytujeme  

 • Plnění legislativních požadavků  
 • Monitoring legislativní změn a jejich aplikaci na webové stránky 
 • Vývoj nových funkcionalit 
 • Webhosting na našich serverech a provoz webových stránek 
 • Technickou podporu a bezpečnostní politiku 

naši klienti

Komu jsme pomohli?